कायदे व नियम

अ.क्र. वर्ष मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
121 Circular-Sanction for Prosecution कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


122 Guidelines for Arrest कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


123 Cyber Law कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


124 Use of MARATHI in orders कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


125 महाराष्ट्र लोकसेवा हमी विधेयकाचा मसुदा शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


126 वर्ग १ च्या जमीनीच्या वापरात बदलास (एन. ए.) जिल्हाधिकारी परवानगीची आवश्यकता नसलेबाबतचे अध्यादेश शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


127 Requisiton Of Immovable Property श्री.मोहन टिकले
नायब तहसीलदार


128 Guidelines for Access, Location and Lay out of Roadside Fuel Stations and Service Station as mandeted by IRC:12-2009
पेट्रोल पंपासाठी अकृषिक परवानगी देताना विचारात घेण्याचे मुद्दे
संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


129 Format of Check List: Tribal to Non Tribal Sale Permission संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


130 चॅप्‍टर केसेस संदर्भात कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही वसावे वीरसिंग गुज-या
तहसीलदार


131 मराठी मध्ये भारतीय राज्य घटना - Copy of Constitution of India in Marathi is not available on any Government Website. I tried to compile with the help of my staff. Government press is taking out new updated version of Constitution in Marathi very soon. श्री.चंद्रकांत पुलकुंडवार
अपर जिल्हाधिकारी


अ.क्र. वर्ष मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.