श्री.संतोष भोर

उप जिल्हाधिकारी

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  18/05/1979
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस्सी.अग्री.
 • मूळ जिल्हा
  पुणे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सोलापूर
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  03/09/2007
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  03/09/2007