विजय ज्ञानदेव पवार

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Tahsildar Lakhandur

इमेल आयडी

pawarvijayd100@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  18/05/1975
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A. History
 • मूळ जिल्हा
  सांगली
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  भंडारा
 • तालुका
  लाखांदूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  29/11/2007
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  20/07/2012