जाधव शोभा विद्यासागर

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

SUB DIVISONAL OFFICER AUSA-RENAPUR

इमेल आयडी

shobha.jadhav@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  18/01/1978
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  लातूर
 • तालुका
  लातूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  22/10/1999
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  04/03/2013