विशेष संकलने

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
1 आर्थिक पाहणी अहवाल. श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


2 wasteland atlas of maharashtra as published on the website of dept. of Land resources, govt of maharashtra श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


3 Functional Review of the Maharashtra State Departments: Detailed Report ...Revenue Department
YASHADA....sent by Abhay Chavan.
Administrator


4 मा जिल्हाधिकारी लातूर यांनी महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या गृह विभागाशी संबधीत अडचणी संदर्भात मा. आयुक्त यांना पाठविलेले अर्धशासकीय पत्र. श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


5 जिल्ह्यातील ई गव्हर्नस प्रोजेक्ट श्री.संजय शंकरराव शिंदे
उप जिल्हाधिकारी


6 CADRE STRENGTH OF INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE (AS ON 01.01.2013) Administrator


7 Indian Administrative Service – promotion to various grades – guidelines
regarding.
Administrator


8 महाराष्ट्राची जिल्हानिहाय संक्षिप्त लोकसंख्या २०११ Administrator


9 disqualification orde local sector श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


10 माहिती व तंत्रज्ञान सचिव यांनी सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना पत्र देऊन खाजगी इमेल न वापरण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्याची प्रत सोबत जोडली आहे. श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


11 संजय गांधी योजनेसाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना व अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही या बाबत एकत्रित संच.
सदर नमुना अर्ज छपाई साठी उपयोगाचा आहे, त्याच प्रमाणे सामाजिक संघटना नि याचा उपयोग करून अधिकाधिक वंचित लाभार्थी पर्यंत पोहोचविणे साठी याचा उपयोग करणे अपेक्षित आहे.
संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


12 net hand book part-2 व्ही. आर. थोरवे
नायब तहसीलदार


13 net handbook व्ही. आर. थोरवे
नायब तहसीलदार


14 Center 's new Land reform Policy श्री. किरण पानबुडे
उप जिल्हाधिकारी


15 changing role of revenue officers;;talathi श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


16 police patil duties श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


17 police patil duties श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


18 police patil duties श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


19 police patil duties श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


20 police patil duties श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.05 seconds.